สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔


1.ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   >> คลิก <<
           ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4  >> คลิก <<
2.ระบบสมัครทางไปรษณีย์
- ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง
ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- พิมพ์ใบสมัคร
- กรอกเอกสาร
- จัดส่งตามที่อยู่ใบสมัคร
3.สมัครด้วยที่โรงเรียน ที่อยู่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวง บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 221 6028