ปีการศึกษา 2565

O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 13/2/65 ชมภาพ

เข้าร่วมพิธีต้อนรับพระธรรมโพธิมงคล มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  25/3/65 ชมภาพ 

สถาปนาโรงเรียน 125 ปี  1/4/65  ชมภาพ

มอบตัวนักเรียน ปี 65 2/4/65  ชมภาพ

ยินดีต้อนรับรองผอ.จากเทพศิรินทร์ มาดำรงตำแหน่งรักษาการโรงเรียนวัดสระเกศ  28/4/65  ชมภาพ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ให้การดูแล เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 2565  30/4/65 ชมภาพ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ให้การดูแล เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 2565   (เพิ่มเติม)  1/5/65  ชมภาพ

ผอ.เขต ให้กำลังใจ ผอ.ใหม่  2/5/65 ชมภาพ 

อดีตครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มอบเครื่องปั้มน้ำให้โรงเรียนวัดสระเกศ 2/5/65 ชมภาพ

ผอ.เข้ากราบเจ้าอาวาสวัดสระเกศ 3/5/65 ชมภาพ

สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  4/5/65  ชมภาพ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ให้การดูแล เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 2565    ติดตั้งปั้มน้ำ(เพิ่มเติม)  5/5/65  ชมภาพ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ให้การดูแล เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 2565 มอบเสื้อโปโลให้โรงเรียนวัดสระเกศ (เพิ่มเติม)  6/5/65 ชมภาพ

ประชุมฝ่ายบริหาร ปรึกษาหารือ เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 2565 6/5/65 ชมภาพ