ปีการศึกษา 2563

 

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  04 /7/63 ชมภาพ

ลูก ส .จัดพิธีไหว้ครู 6/7/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  13 /7/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  20 /7/63 ชมภาพ

ลูก ส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 24/7/64  ชมภาพ

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2/8/64  ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  4 /8/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 6 /8/63 ชมภาพ

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) 10/8/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  11/8/63 ชมภาพ

แข่งตอบคำถาม วันวิทยาศาสตร์  18/8/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  20/8/63 ชมภาพ