ปีการศึกษา 2563

 

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  04 /7/63 ชมภาพ

ลูก ส .จัดพิธีไหว้ครู 6/7/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  13 /7/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  20 /7/63 ชมภาพ

ลูก ส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 24/7/64  ชมภาพ

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2/8/64  ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  4 /8/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 6 /8/63 ชมภาพ

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) 10/8/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  11/8/63 ชมภาพ

แข่งตอบคำถาม วันวิทยาศาสตร์  18/8/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  20/8/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  02/9/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  10/9/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  17/9/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ 18/9/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  25/9/63 ชมภาพ

งานเกษียณอายุราชการ ครูทรงศักดิ์ ครูผดุง 29/9/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  2/10/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว  3/10/63 ชมภาพ

มอบทุนการศึกษา TOT 9/10/63 ชมภาพ

พิธีมอบสื่อสมัยใหม่ 10/10/63 ชมภาพ

ทอดกฐินวัดสระเกศ ปี  2563  21/10/63  ชมภาพ

กิจกรรมวันปิยมหาราช 23/10/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ปีการศึกษา 2563  28/10/63 ชมภาพ

ลูก ส.เข้าร่วมกิจกรรมวันพระมหาธีรราชเจ้า  25/11/63 ชมภาพ 

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1/12/2563 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพ่อ ร.9   4/5/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  14/12/63 ชมภาพ

ลูก ส.ติวเตรียมสอบธรรมศึกษา 15/12/63  ชมภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรวมพลังภาคธุรกิจ รัฐ การศึกษา และพระพุทธศาสนา ชมภาพ

พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ  22/12/63 ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมคริสมาส 23/12/63 ชมภาพ