ปีการศึกษา 2562


ลูก ส. จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนพรรษา ๒๕๖๒ ชมภาพ

ลูก ส. ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสถานศึกษา ๒๕๖๒ ชมภาพ

ลูก ส. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ ชมภาพ

ครู ส. ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๖๒ ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลโรคเอดส์ ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลูก ส. จัดคอนเสิร์ตการกุศลเสือภูเขาทอง ๒๕๖๒ ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๒ ชมภาพ

ลูก ส. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๒๕๖๒ชมภาพ