ปีการศึกษา 2561

ลูก ส. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามความเรียบร้อยในการเข้าค่ายพักแรมของคณะกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดสระเกศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีนายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ ให้การต้อนรับ ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ลูก ส. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒๕๖๑ ชมภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสระเกศ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑  ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมค่าย English Day Camp ชมภาพ

ลูก ส. จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชมภาพ

กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์บูรณาการอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ชมภาพ

ลูก ส.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๑ ชมภาพ

ลูก ส. เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑ ชมภาพ

ลูก ส. ชมนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ชมภาพ

ลูก ส. รับทุนการศึกษาจากนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศ รุ่นที่ ๗๓ ชมภาพ

โครงการค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์ปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชมภาพ

ลูก ส. ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ สหราชอาณาจักร ชมภาพ

งาน ปัจฉิมนิเทศ “ก่อนจากฝากธรรม” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ชมภาพ

ลูก ส. รับเกียรติบัตรกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ – ม. ๓ ชมภาพ

ลูก ส. เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมโครงงานบูรณาการ ๒๕๖๐ ชมภาพ

ลูก ส. พิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกขึ้นไปสาธยายบนบรมบรรพต ภูเขาทอง “สาธยายพระไตรปิฎก ยอยกพุทธศาสน์ ประกาศพระสัทธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา” ชมภาพ

ครู ส. ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ชมภาพ

ลูก ส. ร่วมจัดงานวันเด็ก 2561 Kids สนุก Kids ดี Kids มีคุณธรรม น้อมนำคำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชมภาพ

ลูก ส. ต้อนรับ ผอ.สพม.1 ชมภาพ

ลูก ส. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ชมภาพ

ลูก ส. ร่วมพิธีเปิด สหกรณ์ โรงเรียนวัดสระเกศ ธนาคารความดี และ ห้องวิจิตรอักษร ชมภาพ

กีฬาสี ประจำปี พ.ศ. 2560 ชมภาพ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี พ.ศ. 2560 ชมภาพ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 ของสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศและงานเสือคืนถ้ำ ครั้งที่ 33 ชมภาพ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๔/๑๒/๖๐ ชมภาพ

ลูก ส. จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 2560 ชมภาพ

พิธีถวายราชสดุดี”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 24/11/2560 ชมภาพ