Shadow
Slider

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสระเกศ


รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 (SAR) >>คลิก<<


ลูก ส. จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนพรรษา

นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนพรรษา อ่านเพิ่มเติม ลูก ส. ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสถานศึกษา

นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสถานศึกษา นำโดยนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีต อ่านเพิ่มเติม