Shadow
Slider

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสระเกศ


รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 (SAR) >>คลิก<<


ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>คลิก<<

ประกาศ : การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ >>คลิก<<


ลูก ส. จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนพรรษา

นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนพรรษา อ่านเพิ่มเติม ลูก ส. ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสถานศึกษา

นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสถานศึกษา นำโดยนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีต อ่านเพิ่มเติม