Shadow
Slider

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสระเกศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>คลิก<<

ประกาศ : การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ >>คลิก<<


ลูก ส. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ

ดร.นฤเทพ  ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้าน   อ่านเพิ่มเติม


ลูก ส. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดร.นฤเทพ ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดสระเกศ  อ่านเพิ่มเติม 


ลูก ส. จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่น วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

ดร.นฤเทพ  ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการวัยรุ่นวัยใส  อ่านเพิ่มเติม