Shadow
Slider

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสระเกศ


 

 

ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศช่วงหยุดในสถานการณ์พิเศษ  คลิก

 

 

ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


ประกาศ ประกาศโรงเรียนวัดสระเกศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีนจำนวน 1 อัตรา>>คลิก<<

ประกาศ : ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ  และเลื่อนการรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยจะประกาศแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง>>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>คลิก<<

ประกาศ :  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ >>คลิก<<