Shadow
Slider

 ข่าวปรชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสระเกศ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 เมษายน 2564   ม.1 เวลา 8.30 น   ม.4 เวลา 13.00 น

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>คลิก<< // รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>คลิก<<

 

 

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุการ >>คลิก<<