Shadow
Slider

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

 

วารสารโรงเรียนวัดสระเกศ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสระเกศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดสระเกศ >>คลิก<<

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


ประกาศ : ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ >>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ  และเลื่อนการรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยจะประกาศแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง>>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>คลิก<<