Shadow
Slider

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

 

วารสารโรงเรียนวัดสระเกศ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสระเกศ

 

ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


ประกาศ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ >>คลิก<<
ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสระเกศ เรื่องรับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์ >>คลิก<<
ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสระเกศ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน >>คลิก<<
ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกดนตรีสากล >>คลิก<<
ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนวิทยาศาสตร์ >>คลิก<<

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชา เอกดนตรสากล และประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิทยาศาสตร์ >>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องรับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง สาขาดนตรีสากล >>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องรับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์ >>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน >>คลิก<<

ประกาศ : ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ >>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสระเกศ เรื่องปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ  และเลื่อนการรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยจะประกาศแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง>>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>คลิก<<