Shadow
Slider

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

 

วารสารโรงเรียนวัดสระเกศ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสระเกศ

**เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์**

 

 

 

 


 

 

 

     

แผนการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระเกศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1  ปีการศึกษา 2564

 

 

ประกาศ : ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ >>คลิก<<

 

ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


ประกาศ : ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ >>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ  และเลื่อนการรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยจะประกาศแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง>>คลิก<<

ประกาศ : ประกาศโรงเรียนวัดสะเกศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>คลิก<<